Педагогічна преса МОН молоді та спорту України

 

Статут

 учнівського самоврядування 

Віньковецького НВК  

          Учнівське самоврядування - добровільне об’єднання учнів, мета якого - сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму, виховання національної свідомості, соціальноактивної особистості.
             Мета і завдання учнівського самоврядування тісно пов’язані з  роботою педагогічного колективу, який у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту». «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» іншими законодавчими актами України.
              Учнівське самоврядування створюється на основі учнів 5-11 класів і керується у своїй діяльності статутом.
              Учнівське Сомоврядування діє через Спілку Товариств, до якої входять шість товариств певного напрямку роботи. 
 
Товариство «Академія»
Голова товариства: Гендзерський Юра 
(4 клас гімназії)

-         організовує допомогу в разі потреби учням, які мають низький рівень знань;

-         залучає учнів у гуртки за інтересами;

-         надає вчителям допомогу у підготовці та проведенні предметних тижнів, створення лекторської групи;

-         бере участь у шкільних та районних предметних олімпіадах;

-         допомагає у підготовці та проведенні тематичних вечорів. 

Товариство «ОБА-НА-ШОУ»

Голова товариства : Косован Мар'яна (6 клас гімназії)

-         керує проведенням культурно - масових заходів, організацією шкільних і класних вечорів, свят, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці різноманітних заходів;

-         організовує проведення лекцій, вечорів-відпочинку, екскурсій, кінолекторіїв для учнів;

-         бере активну участь у підготовці та проведенні оглядів художньої самодіяльності, районних конкурсах. 

Товариство «ПРОМЕТЕЙ»

Голова товариства: Пересада Анна (6 клас гімназії)

 

-         надає допомогу усім, хто її потребує;

-         організовує та проводить благодійні акції;

-         допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної Війни;

-         вітає вчителів- пенсіонерів з професійним святом та надає посильну допомогу.

Товариство "Топік"

Голова товариства: Патравна Маріна (6 клас гімназії)

 

- організовує та контролює чергування у школі та у класних приміщеннях;

- займається озелененням класів та коридорів;

- організовує екологічні акції по прибиранню шкільної території та території містечка;

- залучає учнів навчального закладу до озеленення шкільної території;

- перевіряє стан зберігання підручників.

Товариство "Атлетік"

Голова товариства: Палєнко Максим ()

 

- організовує та проводить спортивні змагання;

- бере участь у організації та проведенні туристичних змагань та походів;

- пропагують здоровий спосіб життя.

Товариство "Феміда"

Голова товариства: Протас Олександр (6 клас гімназії)

- контролює дотримання учнями прав і обов'язків школяра;

- підтримує дисципліну і порядок у школі, класних колективах;

- надає педагогічному колективу допомогу у вихованні свідомої дисципліни, дотримання учнями Статуту школи;

- захищає права учнів у конфліктних ситуаціях. 
 
       Керує Спілкою Товариств Учнівського Самоврядування - президент. Президент обирається таємним голосуванням з числа учнів 9-11 класів. Участь у голосування приймають всі члени СТУСу. Кожне товариство обирає голову товариства, який керує його діяльністю. Товариство збирається один раз в місяць на своє засідання. Після своїх зібрань голови товариств подають інформацію в Раду Спілки радникам президента. Діяльність в товаристві не обмежується. 
    До Ради Спілки входять по одному представнику від кожного класу. При Раді Спілки працює редакційна колегія. Випускається щомісячний номер стінгазети "Шкільний вісник".
       З метою повсякденного практичного керівництва самоврядуванням проводяться щотижневі оперативні наради з різних напрямків діяльності.


Президент Спілки Учнівського Самоврядування: Слободян Мар'яна (6 - клас гімназії)
 

Замісник Президента : Косован Мар'яна, Павлюк Олександр (6 - клас гімназії)
 

Правила учнівського самоврядування